Pravidla


  Hráč vstupem na server souhlasí s pravidly níže uvedenými a zavazuje se k jejich dodržování.

 1. Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 2. Je přísně zakázáno jakkoliv propagovat nacismus, rasismus a jiné myšlenky, které jsou v rozporu s lidskými právy. 
 3. Zákaz lagování serveru. 
 4. Je zakázáno úmyslné kazení hry ostatním hráčům. (Obtěžování, Spamování, Okrádání, atd.)
 5. Je zakázáno stavění nevhodných staveb.
 6. Je zakázán tpakill, to znamená zabití jiného hráče do 5 minut po teleportování jakéhokoliv ze dvou hráčů. Teleportace se bere jako teleport na rezidenci, warp, teleport na jiné hráče,  /back a podobné. Můžou být vyjímky, např. při pvp souboji, kde oba hráči souhlasili.
 7. Je zakázáno po delší čas AFKovat u farem. To znamená, že po nějaký pochopitelný čas (záleží na farmě, ale doporučujeme se řídit podle času 20 až 30 minut) můžete u farmy stát, ale nadměrný čas, jako třeba hodinu, budeme trestat kickem ze serveru. Při opakovaném porušení se může trest stupňovat až po ban.
 8. Je přísně zakázáno šíření osobních údajů ostatních hráčů a členů AT bez jejich svolení.
 9. Majitel serveru a určití členové A-Teamu mají právo trvale zablokovat přístup a odstranit herní data hráče ze hry a jiných služeb spojených se serverem, pokud hráč aktivně a opakovaně porušuje pravidla.
 10. Je zakázané použití jakýchkoliv nastavení myši, dvojklik tlačítek, nebo programů umožňujících automatické klikání. Pokud pro to máte sakra dobrý důvod, tak můžeme udělat vyjímku. Jako například u AFK Fish farem, v tomto případě dbejte na dodržování pravidla č.7.
 11. Hráč nesmí používat mody, texture packy, hacked clienty nebo programy, které mu dávají výhodu nad ostatními hráči. (Výjimkou je optifine, shadery, apod.)
 12. Je zakázáno dělat reklamu na jiné herní servery, discord či podobné. Zmínění názvu serveru v konverzaci není reklama. Vyjímkou jsou streamy které momentálně probíhají na našem serveru, ikdyž není povolené je spamovat.
 13. Je zakázáno vydávat se nebo používat nick podobný členovi AT, YouTubera, Streamera...
 14. Je zakázáno nabádat ostatní hráče k porušování pravidel.
 15. V chatu se smí psát pouze českým, slovenským a anglickým jazykem.
 16. Je zakázáno prodávat itemy na serveru za reálné peníze, apod. Pokud budete chtít něco takového udělat, napište nejvyšším členům A-Teamu (Majitel, Developer, Admin)
 17. Zákaz zneužívání nebo zatajování bugů. Pokud na nějaký bug narazíte okamžitě ho nahlašte jakémukoliv členu AT.
 18. Jakékoliv přímé ani nepřímé urážení hráčů a členů AT nebude tolerováno.
 19. Zákaz žádání o zvýhodnění jako OP, Gamemode, Ranky (Helper, Admin, atd.), apod. 
 20. Zákaz griefování kolem cizích rezidencí. (lavacast, ničení krajiny, stavění zdí apod.)
 21. Zákaz stavění nesmyslných staveb, urážlivých staveb nebo znaků.
 22. Je zakázané zneužívání report systému.
 23. Pokuste se dodržovat pravopis. (Trolling se může trestat)
 24. O trestu nebo o délce trestu za porušení pravidel rozhoduje A-Team, ne hráč.
 25. Hráč nemá jakékoliv právo poučovat člena A-Teamu o správnosti jeho jednání, v případě porušení pravidel členem A-Teamu kontaktujte vedení serveru (Majitel, Developer, Admin).
 26. Zákaz spamování, flood, psaní nevhodných slov, nadávek (Flood je opakování znaků, skupiny znaků, slov, chat který vůbec nic neznamená atd.) a nevhodných témat v globálním chatu (návykové látky, alkohol, sex apod.)
 27. Myslete na to, že náš server není seznamka, nebudou tolerovány ani sexuální narážky apod.
 28. Je zákaz mít nevhodný skin nebo nick.
 29. Vyvolávání hádek v chatu/trolling bude potrestán.
 30. Nevhodně pojmenované residence/itemy budou přejmenovány a hráč potrestán.
 31. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet trest udělený hráči členem AT. Při obcházení trestů bude prodloužen a při dalším porušování může nastat permanentní potrestání na vaši IP adresu (IP-Mute, IP-Ban)
 32. Je zakázáno používat pro připojování na náš server služeb VPN nebo Proxy serverů.
 33. Zákaz urážení nebo zesměšňování serveru. Pokud se vám tu nelíbí, nemusíte tu hrát.
 34. Je zakázáno jakýmkoli způsobem obcházet pravidla serveru.
 35. Je zakázáno pořádat fake eventy, soutěže, apod. (S úmyslem zabíjet hráče atd.) 
 36. Zákaz lhát členům A-Teamu.
 37. A-Team má právo vám kdykoliv zamezit přístup na server, pokud má podezření, že jste porušili pravidla.
 38. Vedení serveru má právo kdykoliv změnit pravidla serveru bez oznámení hráčů.
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky